Anita Małocha

Doradca podatkowy

Biegły rewident

 

Specjalizacja
Doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz stosowania umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Podatkowe i rachunkowe aspekty przekształceń, połączeń i podziałów spółek. Sprawozdawczość do NBP. Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i audytu.

Języki obce
Niemiecki, angielski

Życiorys
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego w branżowej prasie polskiej i zagranicznej. Współautorka komentarzy do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych pod red. dr Janusza Marciniuka wydawanych przez Wydawnictwo C.H. Beck.

Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów zagranicznych w efektywnym prowadzeniu działalności w Polsce, w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych, w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi oraz rejestracji i bieżących rozliczeniach VAT podmiotów zagranicznych.

W Marciniuk i Wspólnicy od 1997 r.