Lilianna Karpińska

Biegły rewident

Specjalizacja
Badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych, doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych wg przepisów krajowych oraz standardów międzynarodowych, weryfikacja prawidłowości prowadzonych ksiąg, weryfikacja i ocena systemu kontroli wewnętrznej, kontrola dokumentacji księgowej, analiza sprawozdań finansowych.

Języki obce
Angielski

Życiorys
Biegły rewident, absolwentka SGPiS w Warszawie, (obecnie SGH specjalizacja: ekonometria). Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Prowadzi projekty związanych z badaniem sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych.

Związana z Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka Audytorska od 2004 r.