Składki ZUS przedsiębiorców – zasady ogólne

(1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.)

 

Minimalne składki na ubezpieczenia społeczne 

(obliczone od najniższej podstawy wymiaru składek - 3.155,40 PLN)
 

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

Kwota w zł

emerytalne

19,52%

615,93

rentowe

8,00%

252,43

chorobowe

2,45%

77,31

wypadkowe

x*

x*

dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67% podstawy wymiaru. 

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

4.242,38 zł

Stawka w %

9

Kwota składki

 381,81 zł

Stawka % do odliczenia od podatku 

7,75

Kwota składki podlegająca odliczeniu od podatku 328,78 zł

 

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami. 

Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.