Składki ZUS przedsiębiorców – zasady ogólne

(1.01.2020 r. – 31.12.2020 r.)

 

Minimalne składki na ubezpieczenia społeczne 

(obliczone od najniższej podstawy wymiaru składek - 3.136,20 PLN)
 

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

Kwota w zł

emerytalne

19,52%

612,19

rentowe

8,00%

250,90

chorobowe

2,45%

76,84

wypadkowe

x*

x*

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 757). 

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

4.026,01 zł

Stawka w %

9

Kwota składki

 362,34 zł

Stawka % do odliczenia od podatku 

7,75

Kwota składki podlegająca odliczeniu od podatku 312,02 zł

 

Składka na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2020 wysokości składek będą wynosiły odpowiednio: na Fundusz Pracy - 2% podstawy wymiaru, Fundusz Solidarnościowy - 0,45% podstawy wymiaru, a na FGŚP - 0,10% podstawy wymiaru.

 

 


Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami. 

Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.