Składki ZUS przedsiębiorców – zasady ogólne

 (1.01.2019 r. – 31.12.2019 r.)

Minimalne składki na ubezpieczenia społeczne 

(obliczone od najniższej podstawy wymiaru składek - 2.859,00 PLN)
 

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

Kwota w PLN

emerytalne

19,52%

558,08

rentowe

8,00%

228,72

chorobowe

2,45%

70,05

wypadkowe

0,67% – 3,86%*)

x*)

*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r.

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Minimalna podstawa wymiaru

3.803,56 PLN

Stawka

9 %

Kwota składki

 342,32 PLN

Kwota składki podlegająca odliczeniu od podatku

294,78 PLN

 

Składka na fundusz Pracy i solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

Stawka

Kwota

2,45%

70,05 PLN

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami. 
Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.