Składki ZUS przedsiębiorców – zasady preferencyjne

(1.01.2019 r. – 31.12.2019 r.)

Minimalne składki na ubezpieczenia społeczne dla opłacających je od „obniżonej” podstawy składek (obliczone od podstawy wymiaru składek w wysokości 675,00 PLN)

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

Minimalna składka

w PLN

emerytalne

19,52%

131,76

rentowe

 8,00%

54,00

chorobowe (dobrowolne)

 2,45%

16,54

wypadkowe

0,67% – 3,86%*)

x*)

*Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.11.2002 r.

 

(od 1.01.2019 r.)

Składki na ubezpieczenia społeczne dla opłacających tzw. „mały ZUS”

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca ustala samodzielnie poprzez pomnożenie przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w 2018 r. (ustalony zgodnie z art. 18c ust. 4 ustawy o sus), przez współczynnik. Wysokość współczynnika na 2019 r. wynosi 0,5083.

Podstawa wymiaru:

nie niższa niż 675,00 zł i nie wyższa niż 2.859,00 zł

Rodzaj ubezpieczenia:

 

  • emerytalne (stawka19,52%)
  • rentowe(stawka 8%)
  •  chorobowe (stawka 2,45%)
  • wypadkowe (stawka x*))

przedsiębiorca samodzielnie oblicza wymienione składki od ustalonej przez siebie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Minimalna podstawa wymiaru

3.803,56 PLN

Stawka

9 %

Kwota składki

342,32 PLN

Kwota składki podlegająca odliczeniu od podatku

294,78 PLN

 

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami.
Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.