Składki ZUS przedsiębiorców – zasady preferencyjne

(1.01.2020 r. – 31.12.2020 r.)

Minimalne składki na ubezpieczenia społeczne dla opłacających je od „obniżonej” podstawy składek (obliczone od podstawy wymiaru składek w wysokości 780,00 PLN)

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

Minimalna składka

w zł

emerytalne

19,52%

152,26

rentowe

 8,00%

62,40

chorobowe (dobrowolne)

 2,45%

19,11

wypadkowe

x*

x*

* Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.11.2002 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 757). 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne dla opłacających tzw. „mały ZUS”

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca ustala samodzielnie poprzez pomnożenie przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w 2019 r. (ustalony zgodnie z art. 18c ust. 4 ustawy o sus), przez współczynnik. Wysokość współczynnika na 2020 r. wynosi 0,4825.

Podstawa wymiaru:

nie niższa niż 780,00 zł i nie wyższa niż 3.136,20 zł

Rodzaj ubezpieczenia:

 

  • emerytalne (stawka19,52%)
  • rentowe(stawka 8%)
  •  chorobowe (stawka 2,45%)
  • wypadkowe (stawka x*)

przedsiębiorca samodzielnie oblicza wymienione składki od ustalonej przez siebie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

* Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67% podstawy wymiaru. 

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

4.026,01 zł

Stawka w %

9

Kwota składki

362,34 zł

Stawka % do odliczenia od podatku  7,75

Kwota składki podlegająca odliczeniu od podatku

312,02 zł

 

 

 

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami.
Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.