Składki ZUS przedsiębiorców – zasady preferencyjne

(1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.)

Minimalne składki na ubezpieczenia społeczne dla opłacających je od „obniżonej” podstawy składek (od 30% minimalnego wynagrodzenia w wysokości 840,00 PLN)

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

Minimalna składka

w zł

emerytalne

19,52%

163,97

rentowe

 8,00%

67,20

chorobowe (dobrowolne)

 2,45%

20,58

wypadkowe

x*

x*

* Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67% podstawy wymiaru. 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne dla opłacających tzw. „mały ZUS”

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca ustala samodzielnie poprzez pomnożenie przeciętnego miesięcznego dochodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w 2020 r. (ustalony zgodnie z art. 18c ust. 4 ustawy o sus), przez współczynnik. Wysokość współczynnika na 2020 r. wynosi 0,5.

Podstawa wymiaru:

nie niższa niż 840,00 zł i nie wyższa niż 3.155,40 zł

Rodzaj ubezpieczenia:

 

  • emerytalne (stawka19,52%)
  • rentowe (stawka 8%)
  • chorobowe (stawka 2,45%)
  • wypadkowe (stawka x*)

przedsiębiorca samodzielnie oblicza wymienione składki od ustalonej przez siebie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

* Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67% podstawy wymiaru. 

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

4.242,38 zł

Stawka w %

9

Kwota składki

381,81 zł

Stawka % do odliczenia od podatku  7,75

Kwota składki podlegająca odliczeniu od podatku

328,78 zł

 

 

 

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami.
Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.