Biegli rewidenci

Nasz podstawowy zespół tworzą biegli rewidenci:

W miarę potrzeb współpracujemy także z innymi doświadczonymi biegłymi rewidentami oraz specjalistami z różnych dziedzin.