Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

  • bieżące doradztwo w ramach działalności operacyjnej i inwestycyjnej podmiotów gospodarczych
  • planowanie podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji obciążeń podatkowych planowanych lub prowadzonych przedsięwzięć gospodarczych oraz sposobów ich finansowania
  • weryfikacja projektów umów pod kątem ich skutków prawno-podatkowych
  • doradztwo dotyczące transakcji zawieranych z podmiotami zagranicznymi, z uwzględnieniem opodatkowania u źródła (withholding taxes), w szczególności w zakresie należności licencyjnych, odsetek, dywidend, dochodów zagranicznych zakładów (permanent establishments), itp.
  • doradztwo dotyczące inwestycji prowadzonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych
  • weryfikacja rozliczeń podatkowych
  • przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego