Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców

(1.01.2024 r. – 31.12.2024 r.)

Minimalne składki na ubezpieczenia społeczne

(obliczone od najniższej podstawy wymiaru skladek - 4.694,40 zł)

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

Minimalna składka

w zł

emerytalne

19,52%

916,35

rentowe

 8,00%

375,55

chorobowe (dobrowolne)

 2,45%

 115,01

wypadkowe

x*

x*

 

Składki ZUS przedsiębiorców - zasady preferencyjne ("obniżona" podstawa)

Minimalne składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających je od "obniżonej" podstawy wymiaru składek, tj. od 30% minimalnego wynagrodzenia (w okresie 1.01. – 30.06.2024  podstawa wymiaru składek wynosi 1.272,60 zł, w okresie 1.07. – 31.12.2024 podstawa wymiaru składek wynosi 1.290,00 zł)

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

 

Składka

w zł w okresie 1.01. – 30.06.2024

Składka

w zł w okresie
1.07. – 31.12.2024

emerytalne

19,52%

248,41

251,81

rentowe

 8,00%

101,81

103,20

chorobowe (dobrowolne)

 2,45%

31,18

31,61

wypadkowe

x*

x*

x*

Składki ZUS przedsiębiorców - zasady preferencyjne tzw. „mały ZUS”

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca ustala samodzielnie poprzez pomnożenie przeciętnego miesięcznego dochodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanego w 2023 r. (ustalony zgodnie z art. 18c ust. 4 ustawy o sus), przez współczynnik. Wysokość współczynnika na 2024 r. wynosi 0,5.

Podstawa wymiaru:

nie niższa niż 1.272,60 zł i nie wyższa niż 4.694,40  zł

Rodzaj ubezpieczenia:

 

  • emerytalne (stawka19,52%)
  • rentowe (stawka 8%)
  • chorobowe (stawka 2,45%)
  • wypadkowe (stawka x*)

przedsiębiorca samodzielnie oblicza wymienione składki od ustalonej przez siebie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

* Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67% podstawy wymiaru. 

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami.


Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.