Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców

(1.01.2023 r. – 31.12.2023 r.)

Minimalne składki na ubezpieczenia społeczne

(obliczone od najniższej podstawy wymiaru skladek - 4.161,00 zł)

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

Minimalna składka

w zł

emerytalne

19,52%

812,23

rentowe

 8,00%

332,88

chorobowe (dobrowolne)

 2,45%

101,94

wypadkowe

x*

x*

 

Składki ZUS przedsiębiorców - zasady preferencyjne ("obniżona" podstawa)

Minimalne składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających je od "obniżonej" podstawy wymiaru składek, tj. od 30% minimalnego wynagrodzenia (w okresie 1.01. – 30.06.2023  podstawa wymiaru składek wynosi 1.047,00 zł, w okresie 1.07. – 31.12.2023 podstawa wymiaru składek wynosi 1.080,00 zł)

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka

 

Składka

w zł w okresie 1.01. – 30.06.2023

Składka

w zł w okresie
1.07. – 31.12.2023

emerytalne

19,52%

176,27

210,82

rentowe

 8,00%

72,24

86,40

chorobowe (dobrowolne)

 2,45%

22,12

26,46

wypadkowe

x*

x*

x*

Składki ZUS przedsiębiorców - zasady preferencyjne tzw. „mały ZUS”

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca ustala samodzielnie poprzez pomnożenie przeciętnego miesięcznego dochodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanego w 2022 r. (ustalony zgodnie z art. 18c ust. 4 ustawy o sus), przez współczynnik. Wysokość współczynnika na 2023 r. wynosi 0,5.

Podstawa wymiaru:

nie niższa niż 1.047,00 zł i nie wyższa niż 4.161,00 zł

Rodzaj ubezpieczenia:

 

  • emerytalne (stawka19,52%)
  • rentowe (stawka 8%)
  • chorobowe (stawka 2,45%)
  • wypadkowe (stawka x*)

przedsiębiorca samodzielnie oblicza wymienione składki od ustalonej przez siebie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

* Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67% podstawy wymiaru. 

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami.


Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.