Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

  • bieżące doradztwo w zakresie opodatkowania dochodów osobistych podatkiem dochodowym oraz podatkiem od spadków i darowizn
  • opracowywanie optymalnych podatkowo struktur zatrudniania i wynagradzania pracowników, menedżerów, członków zarządów, osób samozatrudnionych
  • doradztwo w zakresie delegowania kadr do pracy za granicą oraz do Polski
  • pomoc i doradztwo w zakresie rozliczeń podatkowych w Polsce polskich i zagranicznych rezydentów podatkowych z tytułu dochodów uzyskanych m.in. ze stosunku pracy, kontraktów menedżerskich, członkostwa w organach zarządzających i stanowiących osób prawnych, polskich i zagranicznych kapitałów pieniężnych, wolnych zawodów
  • doradztwo w zakresie ustalania obowiązków i odpowiedzialności w Polsce płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na obowiązkowe ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne
  • doradztwo i pomoc w zakresie ustalania obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej
  • reprezentowanie podatników w sprawach objętych postępowaniem kontrolnym i podatkowym
  • przygotowywanie w imieniu podatników wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego