Podatek od spadków i darowizn

Wysokość podatku od spadków i darowizn zależy od tego, do której grupy podatkowej zaliczony jest nabywca (obdarowany lub spadkobierca). Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nabytych rzeczy lub praw ustalona na dzień powstania obowiązku podatkowego według ich stanu w dniu nabycia i pomniejszona o wartość długów i ciężarów obciążających nabyte rzeczy lub prawa (czysta wartość).

Przynależność do poszczególnych grup podatkowych zależna jest od osobistego stosunku obdarowanego lub spadkobiercy do odpowiednio darczyńcy lub spadkodawcy

I Grupa
podatkowa

małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie

II Grupa podatkowa

zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

III Grupa podatkowa

inni nabywcy

 

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 

Nabywca spadku lub darowizny

zaliczony jest do:

Kwota

wolna od podatku

I. Grupy podatkowej

9.637 zł

II. Grupy podatkowej

7.276 zł

III. Grupy podatkowej

4.902 zł

 

Aktualnie obowiązująca skala podatkowa i wysokość podatku od spadków i darowizn

Wartość spadku

lub darowizny (czysta wartość pomniejszona o kwotę wolną od podatku)

Wysokość podatku

ponad

do

Od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 

10.278

3%

10.278

20.556

308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

 

822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20.556 zł

Od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 

10.278

7%

10.278

20.556

719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

 

1.644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20.556 zł

Od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 

10.278

12%

10.278

20.556

1.233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

 

2.877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20.556 zł

Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% wartości rynkowej przedmiotu zasiedzenia

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami. 
Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.