Podatek od spadków i darowizn

Wysokość podatku od spadków i darowizn zależy od tego, do której grupy podatkowej zaliczony jest nabywca (obdarowany lub spadkobierca). Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nabytych rzeczy lub praw ustalona według ich stanu w dniu nabycia i pomniejszona o wartość długów i ciężarów obciążających nabyte rzeczy lub prawa (czysta wartość).

Przynależność do poszczególnych grup podatkowych zależna jest od osobistego stosunku obdarowanego lub spadkobiercy do odpowiednio darczyńcy lub spadkodawcy

I Grupa
podatkowa

małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie

II Grupa podatkowa

zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

III Grupa podatkowa

inni nabywcy

 

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majatkowych o czystej wartości przekraczającej:

 

Nabywca spadku lub darowizny

zaliczony jest do:

Kwota

wolna od podatku

I. Grupy podatkowej

9.637 zł

II. Grupy podatkowj

7.276 zł

III. Grupy podatkowej

4.902 zł

 

Aktualnie obowiązująca skala podatkowa i wysokość podatku od spadków i darowizn

Wartość spadku

lub darowizny (czysta wartość pomniejszona o kwotę wolną od podatku)

Wysokość podatku

ponad

do

Od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 

10.278

3%

10.278

20.556

308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

 

822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20.556 zł

Od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 

10.278

7%

10.278

20.556

719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

 

1.644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20.556 zł

Od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 

10.278

12%

10.278

20.556

1.233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

 

2.877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20.556 zł

Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% wartości rynkowej przedmiotu zasiedzenia

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami. 
Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.