Podatek od towarów i usług (VAT)

 

Graniczne kwoty obrotu określone dla celów VAT

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w 2021 r. w zł

1.

Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT (nie dotyczy podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej w Polsce)

200.000

2.

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika

5.418.000

(1.200.000 euro)

3.

Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika

203.000

(45.000 euro)

4.

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca podatników zwolnionych z VAT oraz podmioty nie będące podatnikami VAT do wyłączenia od podatku VAT

50.000

5.

Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

160.000

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami. 

Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.