Podatek od towarów i usług (VAT)

 

Graniczne kwoty obrotu określone dla celów VAT

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w 2023 r. w zł

1.

Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT (nie dotyczy podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej w Polsce)

200.000

 

 

 

2.

 

 

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika

1.01-30.06.2023

5.793.000

(1.200.000 euro)

 

od 1.07.2023

9.654.000

(2.000.000 euro)

3.

Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika

217.000

(45.000 euro)

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami. 

Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.