Odsetki za zwłokę

Lp.

Wskaźnik

Stawka

obowiązuje od

1.

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

8% rocznie od 9.10.2014 r.
2.

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych

(50% stawki podstawowej)

4% rocznie od 1.01.2016 r.
3. Obniżone odsetki od zaległości podatkowych (75% stawki podstawowej) 6% rocznie od 9.10.2014 r.
4.

Podwyższone odsetki od zaległości podatkowych

(150% stawki podstawowej)

12% rocznie od 1.01.2016 r.
5.

Odsetki ustawowe

3,6% rocznie od 29.05.2020 r.
6. Odsetki ustawowe za opóźnienie 5,6% rocznie od 29.05.2020 r.
7. Odsetki maksymalne 7,2% rocznie od 29.05.2020 r.
8. Odsetki maksymalne za opóźnienie 11,2% rocznie od 29.05.2020 r.
 
Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami. 
Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.