Odsetki za zwłokę

Lp.

Wskaźnik

Stawka

obowiązuje od

1.

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

14,5% rocznie  5.10.2023 r.
2.

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych

(50% stawki podstawowej)

7,25% rocznie   5.10.2023 r.
3.

Podwyższone odsetki od zaległości podatkowych

(150% stawki podstawowej)

21,75% rocznie  5.10.2023 r.
4.

Odsetki ustawowe

9,25% rocznie   5.10.2023 r.
5. Odsetki ustawowe za opóźnienie 11,25% rocznie  5.10.2023 r.
6. Odsetki maksymalne 18,5% rocznie   5.10.2023 r.
7. Odsetki maksymalne za opóźnienie 22,5% rocznie  5.10.2023 r.
 
Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami. 
 
Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.