Skala podatkowa

 Skala podatkowa (od 01.01.2024 do 31.12.2024)

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

120.000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł

120.000

 

10.800 zł

+ 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami. 
 
Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.