Skala podatkowa

 Skala podatkowa (2021)

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

17% 

minus kwota zmniejszająca

podatek

85.528

 

14.539,76 zł

+ 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku w zależności od wysokości podstawy opodatkowania wynosi odpowiednio:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Kwota zmniejszająca podatek

do odliczenia w zeznaniu rocznym

w złotych

ponad

do

  8.000 1.360
8.000 13.000 1.360 minus [834,88 razy (podstawa obliczenia podatku minus 8.000) dzielone 5.000]
13.000 85.528 525,12
85.528 127.000 525,12 minus [525,12 razy (podstawa obliczenia podatku minus 85.528) dzielone 41.472]
127.000   brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa obliczenia

podatku w złotych

 

Kwota zmniejszająca podatek

do odliczenia przy obliczaniu zaliczki na podatek

w złotych

ponad

do

  85.528 525,12
85.528   brak kwoty zmniejszającej podatek
 
 
Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami. 
Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.