Kaja Zaremba-Jesiotr

Doradca podatkowy

Specjalizacja
Doradztwo w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem międzynarodowych zasad opodatkowania i obciążeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia związane z opodatkowaniem dochodów osobistych, w tym dochodów z pracy wykonywanej w Polsce i zagranicą, kapitałów pieniężnych i z nieruchomości. Opodatkowanie majątku otrzymanego w drodze spadku lub darowizny.

Języki obce
Niemiecki, angielski

Życiorys
Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego w branżowej prasie polskiej i zagranicznej. Współautorka komentarzy do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych pod red. dr Janusza Marciniuka wydawanych przez Wydawnictwo C.H. Beck.

Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych rezydentów podatkowych w szczególności w zakresie projektów dotyczących: optymalizacji zatrudniania i wynagradzania kadry menedżerskiej, pracowników delegowanych, konsekwencji podatkowych świadczeń pracowniczych, inwestycji osób fizycznych w kapitały pieniężne, a także projektów związanych z rozliczaniem dochodów osobistych w Polsce.

W Marciniuk i Wspólnicy od 1997 r.