Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatkiem tym objęte jest dokonywanie czynności cywilnoprawnych w przypadku, gdy żadna ze stron czynności nie jest opodatkowana w związku z dokonaniem czynności podatkiem VAT.

Podstawowe stawki podatku wynoszą od 0,1 do 2%.

Stawka podatku wynosząca 20% znajduje zastosowanie w szczególnych przypadkach powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej w zakresie ustalania przez organy podatkowe źródeł finansowania zgromadzonego przez podatników majątku.

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami. 
Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.