Dr Janusz Marciniuk

Doradca podatkowy

Specjalizacja
Polskie, międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, fuzje i przejęcia (M&A), planowanie sukcesji majątkowej

Języki obce
Niemiecki, rosyjski

Życiorys
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), wieloletni kierownik Zakładu Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Międzynarodowego w SGH. Stypendysta Fundacji im. Aleksandra Humboldta na Uniwersytecie w Hamburgu. Autor licznych publikacji w branżowej prasie polskiej i zagranicznej, w szczególności z zakresu inwestycji zagranicznych w Polsce oraz polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Zdobywca 1. miejsca w trzecim rankingu doradców podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej" w kategorii „Najlepszy doradca w zakresie podatków dochodowych". Najlepszy doradca w szóstym Ogólnopolskim Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego „Rzeczpospolitej" w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Redaktor komentarzy do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych wydawanych przez Wydawnictwo C.H. Beck.

Prezes zarządu Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., Doradztwo Podatkowe i Prawne od 1997 r.

Wiceprezes zarządu Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka Audytorska od 1997 r.