M.E.L.N.

W celu zapewnienia Klientom wsparcia w międzynarodowych projektach nawiązaliśmy stałą współpracę w ramach stowarzyszenia M.E.L.N. (Middle European Law Network) zrzeszającego renomowane kancelarie z różnych państw europejskich, co pozwala na zapewnienie kompleksowej obsługi doradczej na międzynarodowym poziomie.nn

AUSTRIA

Wildmoser/Koch & Partner
Rechtsanwälte GmbH 
Hopfengasse 23,
A-4020 Linz 
 

ROSJA

DI Mag Alexei Belokonov 
Kärntner Straße 49/9,
A-1010 Wien 

 

SŁOWACJA

MAJERIKOVÁ KOŠTIAL TURČAN & PARTNERS 
Miletičova 23,
SK-821 06 Bratislava 

CZECHY

ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ
Národni 41/973,
11000 Praha 1
 

NIEMCY

SP§P Schiffer & Partner
Partnerschaft von Rechtsanwälten
Mainzer Straße 47,
53179 Bonn
 

CHORWACJA

Eugen Zadravec, Odvjetnik 
Petrinjska 2,
HR-10000 Zagreb