Doradztwo prawne

Ścisła współpraca doradców podatkowych i radców prawnych pozwala na oferowanie kompleksowych i efektywnych rozwiązań oraz sprawne prowadzenie skomplikowanych i szeroko zakrojonych projektów.

Zespół radców prawnych współpracujących z Kancelarią zapewnia naszym Klientom wszechstronną obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, m.in.:

prawa spółek, w tym

  • optymalizacji finansowania spółek
  • przekształceń, podziałów i połączeń spółek

obrotu nieruchomościami, w tym

  • nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
  • obrotu nieruchomościami rolnymi

umów handlowych

prawa pracy, w tym

  • zagadnień związanych z oddelegowywaniem pracowników do Polski
  • kontraktów menedżerskich

podejmowania działalności w Polsce przez podmioty zagraniczne, w tym

  • optymalizacji form prowadzenia działalności

​prawa zamówień publicznych