Podatek od towarów i usług (VAT)

  • bieżące doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych
  • doradztwo w zakresie restrukturyzacji działań i czynności wykonywanych przez podmioty gospodarcze w aspekcie możliwości odliczania podatku naliczonego VAT oraz uzyskiwania bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
  • doradztwo w zakresie umów zawieranych przez podatników dotyczących dostaw i świadczenia usług
  • pomoc i doradztwo w zakresie wykonywania ustawowych obowiązków oraz spełniania formalnych wymogów postawionych przed podatnikami VAT
  • doradztwo w zakresie optymalizacji transakcji międzynarodowych, szczególnie transakcji wewnątrzwspólnotowych
  • doradztwo i pomoc w rejestracji podatkowej podmiotów zagranicznych w Polsce
  • prowadzenie i weryfikacja ewidencji niezbędnych dla prawidłowego rozliczania VAT w Polsce
  • reprezentowanie podatników w sprawach objętych postępowaniem kontrolnym i podatkowym
  • przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego
  • reprezentowanie podatników w sprawach o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie lub brak obowiązku uiszczenia VAT z tytułu WNT środka transportu