Dane adresowe

Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o.
Spółka Audytorska
 

Al. Szucha 13/15
00-580 Warszawa
Tel. +48 22 627 23 23
Fax +48 22 627 30 33
marciniuk@marciniuk.com
www.marciniuk-audyt.com
 

Zarząd:
Katarzyna Osińska, dr Janusz Marciniuk
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000137189
Kapitał zakładowy PLN 50.000
NIP 527-20-30-294

przejdź do mapy google >