Informacje i opracowania

2019-01-23 więcej > Ordynacja Podatkowa 2019:
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w związku z unikaniem opodatkowania lub niewykonywaniem obowiązków podatkowych
2019-01-23 więcej > Ordynacja podatkowa 2019:
Ograniczenie zakresu wydawania interpretacji indywidualnych
2019-01-23 więcej > Podatki dochodowe 2019:
Podatek od niezrealizowanych zysków – exit tax
2019-01-24 więcej > Podatki dochodowe 2019:
Obowiązek raportowania schematów podatkowych
2019-01-24 więcej > Podatki dochodowe 2019:
Hipotetyczne odsetki od kapitału własnego jako koszt uzyskania przychodu
2019-01-24 więcej > Podatki dochodowe 2019:
Zmiana zasad pobierania podatku u źródła
2019-01-24 więcej > Podatki dochodowe 2019:
Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych
2019-01-28 więcej > Podatki dochodowe 2019:
Fundusz Solidarnościowy – dodatkowa składka pracodawcy i danina solidarnościowa
2019-01-29 więcej > Podatki dochodowe 2019:
Wartość wierzytelności własnej może być kosztem przy aporcie
2019-01-29 więcej > Podatki dochodowe 2019:
Nowe zasady dotyczące rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów z wierzytelności nabytych
2019-01-29 więcej > Prawo handlowe i prawo pracy 2019:
Zmiany w kodeksie spółek handlowych, m.in. dotyczące wypłaty dywidendy i zaliczki na dywidendę
2019-01-29 więcej > Prawo handlowe i prawo pracy 2019:
Możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej
2019-01-29 więcej > Prawo handlowe i prawo pracy 2019:
Pracownicze plany kapitałowe – nowe obowiązki i obciążenia pracodawców