Informacje i opracowania

2022-06-27 więcej > Podatek VAT 2022:
Odliczenie VAT od usług noclegowych
2022-02-21 więcej > Podatek VAT 2022:
Obowiązkowy split payment
2022-02-21 więcej > Podatek VAT 2022:
Wiążąca informacja stawkowa (WIS)
2022-02-21 więcej > Podatek VAT 2022:
Biała lista podatników VAT
2022-02-21 więcej > Podatek VAT 2022:
Pliki JPK
2022-02-21 więcej > Podatek VAT 2022:
Prezenty o małej wartości
2022-02-21 więcej > Podatek VAT 2022:
Faktury korygujące „in minus”
2022-02-21 więcej > Podatek VAT 2022:
Odliczanie podatku naliczonego VAT w przypadku WNT, importu usług oraz dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca
2022-02-21 więcej > Podatek VAT 2022:
Ulga na złe długi (art. 89a i 89b Ustawy VAT)
2022-02-21 więcej > Podatek VAT 2022:
Zgłoszenie do organów podatkowych pojazdów samochodowych uprawniających do odliczenia 100% VAT (ewidencja przebiegu pojazdu)
2022-02-04 więcej > Podatki dochodowe 2022:
Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i formularz TPR-C/TPR-P
2022-02-04 więcej > Podatki dochodowe 2022:
Pobór podatku u źródła od wypłat powyżej 2 mln zł od 2022 r.
2022-02-04 więcej > Podatki dochodowe 2022:
Fundusz Solidarnościowy – dodatkowa składka pracodawcy i danina solidarnościowa
2022-02-04 więcej > Podatki dochodowe 2022:
Ulga IP Box
2022-02-04 więcej > Podatki 2022:
Informacja o strategii podatkowej