Składki na FP i FGŚP

Składka na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

(1.01.2020 r. – 31.12.2020 r.)

 

Zgodnie z ustawą budżetową na 2020 r. wysokości składek będą wynosiły odpowiednio: na Fundusz Pracy - 2% podstawy wymiaru, Fundusz Solidarnościowy - 0,45% podstawy wymiaru, a na FGŚP - 0,10% podstawy wymiaru.


 

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami.
Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.