Składki na FP i FGŚP

Stopa procentowa składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy

i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

 

Okres 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
 

Fundusz Pracy

 (FP) 

Fundusz

Solidarnościowy

 (FS)

Fundusz Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych

(FGŚP) 

Stawka 1% 1,45% 0,10%
Łącznie 2,45% -


 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami.

Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.