Składki na FP i FGŚP

Składki na Fundusz Pracy (FP) i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON)

 

od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Stopa procentowa składki na FP

stawka

2,30%

Stopa procentowa składki na SFWON

stawka

0,15%

 

Składki na FP i SFWON obliczane są i wpłacane łącznie

w wysokości sumy stóp procentowych tych składek

stawka 2,45%
 

 

Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

 

od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Stopa procentowa składki na FGŚP

stawka

0,10%

 

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami.
Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.