O nas

Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka Audytorska istnieje od 1997 r. i jest niezależnym podmiotem uprawnionym do zawodowego świadczenia usług rewizji finansowej na rzecz podmiotów gospodarczych działających w Polsce. Zgodnie z wymogami polskiego prawa Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1673.

Zarząd Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka Audytorska stanowią Katarzyna Osińska – biegły rewident i dr Janusz Marciniuk – doradca podatkowy. 

Badanie sprawozdań finansowych wykonywane jest według krajowych jak i międzynarodowych standardów rewizji finansowej, z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa jak i norm zawodowych, w szczególności odnośnie zasad profesjonalizmu, rzetelności i etyki.

Z naszych usług korzystają nie tylko lokalne podmioty gospodarcze, ale również i przede wszystkim działające w Polsce podmioty wchodzące w skład dużych międzynarodowych korporacji.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych biegłych rewidentów. Wykonując czynności badania sprawozdań finansowych, jednostkowych i skonsolidowanych, a także świadcząc inne usługi poświadczające, księgowe czy konsultingowe, korzystamy z ich bogatej branżowej praktyki zawodowej oraz standardów wypracowanych w trakcie wieloletniej działalności.