Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatki i opłaty lokalne

Podatek od czynności cywilnoprawnych:
 

  • bieżące doradztwo dotyczące opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji związanych z finansowaniem przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności w zakresie optymalizacji opodatkowania
  • planowania w zakresie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji nabycia składników majątku oraz opodatkowania transakcji, przedmiotem których jest przedsiębiorstwo

 

Podatki lokalne (w tym podatek od nieruchomości):
 

  • pomoc w rozliczaniu podatku od nieruchomości, w szczególności w zakresie kwalifikacji poszczególnych składników majątku dla celów opodatkowania
  • przeglądy podatkowe w zakresie poprawności deklarowania poszczególnych składników majątku dla potrzeb podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
  • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej w zakresie podatków lokalnych
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed lokalnymi organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi