Międzynarodowe prawo podatkowe

  • bieżące doradztwo w zakresie opodatkowania transgranicznej działalności podmiotów gospodarczych (opodatkowanie odsetek, należności licencyjnych, dywidend, niedostateczna kapitalizacja, cash pooling)
  • doradztwo w zakresie transgranicznej konsolidacji podatkowej
  • wsparcie i doradztwo w optymalizacji globalnych obciążeń podatkowych w ramach koncernów międzynarodowych
  • wsparcie i doradztwo w optymalizacji podatkowej transakcji transgranicznych
  • doradztwo w zakresie międzynarodowej reorganizacji podmiotów gospodarczych (przekształcenia, połączenia, podziały podmiotów działających, reorganizacja struktur własnościowych i operacyjnych w przypadku podmiotów planujących sprzedaż biznesu prowadzonego w Polsce)
  • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej efektywnej formy prowadzenia działalności w Polsce w oparciu o rozwiązania wynikające z umów międzynarodowych, dyrektyw unijnych oraz polskich i zagranicznych regulacji prawnych
  • doradztwo w zakresie międzynarodowego oddelegowania personelu w ramach koncernu
  • wsparcie i doradztwo w zakresie opodatkowania w Polsce dochodów osobistych osób fizycznych uzyskanych zagranicą