Dane adresowe

Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o.
Doradztwo Podatkowe i Prawne
 

Al. Szucha 13/15
00-580 Warszawa
Tel. +48 22 627 23 23
Fax +48 22 627 30 33
marciniuk@marciniuk.com
www.marciniuk.com
 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS 0000129832
Prezes Zarządu: dr Janusz Marciniuk
Kapitał zakładowy: PLN 600.000
REGON 012637366
NIP 527-17-55-776

przejdź do mapy google >