Ceny transferowe

  • doradztwo w ramach struktur transakcji z podmiotami powiązanymi, ze wskazaniem potencjalnych obszarów ryzyka podatkowego, sposobów niwelowania tego ryzyka oraz optymalnych podatkowo rozwiązań systemowych
  • analiza ekonomiczna cen w transakcjach zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu sprawdzenia stosowanych rozwiązań
  • przygotowanie oraz weryfikacja dokumentacji cen transferowych zgodnie z wymaganiami art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • doradztwo przy wyborze właściwej metody ustalania cen transferowych
  • dostosowanie grupowych dokumentacji do potrzeb i wymagań krajowych
  • pomoc w zgromadzeniu dokumentacji uzasadniającej kwalifikację wydatków z tytułu transakcji dotyczących dóbr niematerialnych jako kosztów podatkowych
  • doradztwo w trakcie restrukturyzacji grup kapitałowych
  • opiniowanie oraz sporządzanie umów do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
  • doradztwo, wsparcie oraz reprezentowanie w trakcie kontroli i postępowań podatkowych oraz sądowych