Składki na ubezpieczenia zdrowotne przedsiębiorców

(1.01.2022 r. - 31.12.2022 r.)

Forma opodatkowania przychodów 

z działalności gospodarczej

 

Stawka

Miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej

w zł

Kwota

w zł

Skala podatkowa

9%

za styczeń 2022 zadeklarowana kwota nie niższa

niż 4.665,78 zł

419,92

za miesiące:

luty 2022 -

styczeń 2023

– dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka

wyliczana samodzielnie

 

Za miesiące:

luty 2022 -

styczeń 2023

– jeżeli wyliczony dochód z działalności gospodarczej jest niższy niż

3.010,00 zł, podstawę wymiaru składki stanowi kwota 3.010,00 zł

270,90

Podatek liniowy

9%

za styczeń 2022 zadeklarowana kwota nie niższa

niż 4.665,78 zł

419,92

4,9%

za miesiące:

luty 2022 -

styczeń 2023

– dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka

wyliczana samodzielnie

9%

Za styczeń 2022 – zadeklarowana kwota nie niższa

niż 4.665,78 zł

419,92

 

 

4,9%

Za miesiące:

luty 2022 -

styczeń 2023

– dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka

wyliczana samodzielnie

 

9%

Za miesiące:

luty 2022 -

styczeń 2023

– jeżeli wyliczony dochód z działalności gospodarczej jest niższy

niż 3.010,00 zł, podstawę wymiaru składki stanowi kwota 3.010,00 zł

270,90

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

9%

Jeżeli przychody z działalności gospodarczej od początku roku są niższe lub równe 60.000,00 zł, podstawę wymiaru składki stanowi kwota 3.732,62 zł

335,94

 

Jeżeli przychody z działalności gospodarczej od początku roku mieszczą się w przedziale: 60.000,01 zł – 300.000,00 zł podstawę wymiaru składki stanowi kwota 6.221,04 zł

559,89

Jeżeli przychody z działalności gospodarczej od początku roku są wyższe niż 300.000,00 zł podstawę wymiaru składki stanowi kwota 11.197,87 zł

1.007,81

UWAGA: Przedsiębiorca, który stosuje opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla określenia miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne może przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Karta podatkowa

9%

3.010,00 zł

270,90

 

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami. 

Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.