Składki ZUS pracowników

(1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.)

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

pracodawca

pracownik

emerytalne

9,76%

9,76%

rentowe

6,50%

1,50%

chorobowe

-

2,45%

wypadkowe

x*)

-

zdrowotne

-

9,00%

*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.11.2002 r.

 

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Okres

1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Kwota

142.950,00 PLN

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami.
Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.