Tomasz Karaś

Doradca podatkowy

Specjalizacja
Doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, stosowania umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz podatków i opłat lokalnych. Podatkowe aspekty przekształceń, połączeń i podziałów spółek. Sprawozdawczość do NBP.

Języki obce
Angielski

Życiorys
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współautor komentarzy do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych pod red. dr Janusza Marciniuka wydawanych przez Wydawnictwo C.H. Beck.

Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych w efektywnym prowadzeniu działalności w Polsce, w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych, w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi oraz w zakresie cen transferowych.

W Marciniuk i Wspólnicy od 2006 r.