Komentarz do CIT

Najobszerniejsza z aktualnie dostępnych na rynku publikacja na temat podatku dochodowego od osób prawnych. W Komentarzu zaprezentowano rozwiązania dotyczące źródeł przychodów, kosztów uzyskania przychodów, zwolnień, zasad ustalania dochodu, podstawy obliczania i wysokości podatku. 

W ostatnim wydaniu omówiono zmiany w ustawie obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. 

Publikacja zawiera:
 
  • wyjaśnienia poszczególnych przepisów, w tym zagadnień sprawiających najwięcej trudności w praktyce, poparte doświadczeniem autorów,
  • sprawdzone rozwiązania wielu skomplikowanych problemów podatkowych,
  • odwołania do orzecznictwa sądów administracyjnych oraz wyjaśnień Ministra Finansów i organów skarbowych związanych z omawianą tematyką,
  • precyzyjny system oznaczeń ułatwiający szybkie odszukanie w obszernym materiale potrzebnych informacji.
Komentarz ten może być interesujący w szczególności dla tych osób, które w swojej działalności zawodowej lub naukowej stykają się zarówno z praktycznymi, jak i teoretycznymi aspektami opodatkowania osób prawnych, a więc dla pracowników administracji skarbowej, doradców podatkowych, członków zarządów, rad nadzorczych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych, księgowych, a także dla studentów wydziałów ekonomicznych.