Publikacje prasowe

2015-10-19 więcej > Zwrot dopłat nowemu wspólnikowi - z podatkiem czy bez
Czy nabywając udziały od wspólnika, który wniósł do spółki dopłaty, podatnik przejmuje także prawo do zwrotu tych dopłat oraz do zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu takiego zwrotu?
2015-01-12 więcej > Kontrowersyjny obowiązek poboru podatku u źródła od zaliczek
Przychody z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy CIT uzyskane na terytorium Polski przez podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym podlegają opodatkowaniu w naszym kraju z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Chodzi np. o usługi doradcze, księgowe, badania rynku, prawne, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu.
2014-06-16 więcej > Przy sprzedaży gospodarstwa rolnego nie zawsze jest PIT
Zbycie nieruchomości rolnych przed upływem pięciu lat od nabycia nie musi wiązać się z zapłatą podatku dochodowego z uwagi na specjalne zwolnienie. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby z niego skorzystać?
2014-05-19 więcej > Zbycie nieruchomości firmowej może być różnie opodatkowane
Sprzedaż składników majątku przedsiębiorstwa zasadniczo rozlicza się w ramach działalności gospodarczej. Czy ta zasada dotyczy zawsze zbycia nieruchomości?